søndag 4. januar 2009

Kelly Baggetts høyfrekvens benkpressprogram

For en grundig gjennomgang av programmet kan man lese artikkelen 'High Frequency Benching' av Kelly Baggett.

Mandag: 4 set x 3 reps på 85%

Tirsdag: 3 set x 2 reps på 90%

Onsdag: Jobb opp til et maksforsøk. Gå deretter ned til 95% og gjør 3-4 singler.

Fredag: 4-5 set x 1 rep på 80% (skal være lett)


Bagget sier at disse prosentene bere er ment som en guide. og at man skal bruke en vekt som lar deg gjøre alle repetisjoneneutan å gå til "failure".