lørdag 14. mars 2009

Litt motivasjon + 1976 Russian Squat routine

Eduardo Guadamud


Ivan Chakarov


Zhang Guozheng


ØktUke1Uke2Uke3Uke4Uke5Uke6
180% x 2reps x 6sets 80% x 4reps x 6sets 80% x 2reps x 6sets %Kg x 5reps x 5sets 80% x 2reps x 6sets 100%x 2reps x 2sets
280% x 3reps x 6sets 80% x 2reps x 6sets 80% x 6reps x 6sets 80% x 2reps x 6sets 95% x 3reps x 3sets 80% x 2reps x 6sets
380% x 2reps x 6sets 80% x 5reps x 6sets 80% x 2reps x 6sets 90% x 4reps x 4sets 80% x 2reps x 6sets 105% x 1reps x 1sets


Når jeg kjørte dette programmet traff jeg formtoppen i økt 2 i uke 5. Hvis jeg skulle gjøre programmet på nytt ville jeg enten gått for maks på denne økta, eller gjort økt 2 isteden for økt 1 i uke 6, tatt økt 2 fri, og gått for maks i økt 3 som planlagt. For meg føtes det som at økt 1 i uke 6, med 2x2 på 100% fikk meg til å miste piffen.

Kalkulator for programmet