tirsdag 30. desember 2008

Mark Rippetoe instruerer markløftteknikk.

Hentet fra Crossfit.com

Deadlift Alignment Part 1, Mark Rippetoe...
[wmv][mov]
Deadlift Alignment Part 2, Mark Rippetoe...[wmv][mov]
Deadlift Anatomy, Mark Rippetoe...[wmv][mov]
Deadlift Arm Position Lecture Clip...[mov][wmv]
Deadlift Back Angle, Mark Rippetoe ...[wmv][mov]
Deadlift Intro Lecture Clip...[wmv][mov]
Deadlift Setup, Mark Rippetoe ...[wmv][mov]
Deadlift Starting Angles, Mark Rippetoe...[wmv][mov]
Deadlift Starting Position Intro, Mark Rippetoe...[wmv][mov]