mandag 29. desember 2008

Horace Benkpress

Horace benkpress er et artig alternativ til ditt vanlige benkpressprogram.
Jeg leste første gang om denne teknikken i artikkelen Hanna Hybrid av Wade Hanna. Slik Wade Hanna beskriver teknikken starter man med 40kg og gjør 5 reps, legger på 20 kg og gjør 5 nye reps, legger på nye 20 kg og gjør 5 nye reps, osv. til man ikke klarer 5 reps. Man vil da ta av 20kg for hvert set med 5 reps til man igjen er nede på 40kg. Pausen mellom settene er bare den tiden du behøver for å ta av og på vektene. en økt kan da se ut som følger:

40kgx5
60kgx5
80kgx5
100kgx5
120kgx4
100kgx5
80kgx5
60kgx5
40kgx5

For enkelte vil det være for mye å øke med 20kg for hvert sett. Man kan da starte med 40 og øke med 10 kg per sett.