søndag 27. mars 2011

Hvorfor tøye ut? The Fuzz Speach

Fant en ganske interessant video på youtube som forklarer hvorfor det er viktig å bevege seg og kanskje tøye ut daglig.